Apie ginklus ir Dievą

Lapkričio 2-oji buvo juodžiausia diena JAV demokratų partijos istorijoje. Priešingai spaudos ir balsavusiųjų apklausų pranašystėms, prezidento rinkimus laimėjo respublikonas Georgas W. Bushas, respublikonai padidino persvarą abejuose kongreso rūmuose. Vienuolikoje valstijų nuo libertarų Montanos ir Oregono iki “Biblijos žiedo” Kentukio bei Arkanzaso jie didele persvara laimėjo referendumus, draudžiančius homoseksualų santuoką. Senato […]

Apie tai, kaip šviesa mūsų žingsnių nelydi

Artėja nauji mokslo metai, dar kartą priminsiantys apie įsisenėjusius Lietuvos švietimo sistemos trūkumus bei nuosekliai marinuojamas – nesprendžiamas mokslo ir studijų problemas. Šiandien nebent švietimo sistemoje dirbantys biurokratai pajėgūs tikėti ir aiškinti, esą vadinamoji “švietimo reforma” Lietuvoje įgyvendinama sėkmingai. Gal jie ir teisūs, jeigu švietimo reformos tikslas yra kultūros analfabetų […]

Apie tvarką ir teisingumą

Lietuvos viešosios erdvės herojai pastaruoju metu dažnai viena koja stovi politikos, kita – teisėtvarkos įvykių bei žinių sraute. Politinio gyvenimo avansceną puošia saugumo pažymos, bylos, teismai, parodymai, advokatai, apkaltos, įtarimai korupcija, poėmiai, kardomosios priemonės ir bėgimas nuo jų į užsienį. Politika nūnai panaši į kvapą gniaužiantį detektyvą, kuriame daug specialiųjų […]

Apie Maskvos ir Briuselio įtaką Lietuvos politikos stiliui

Rolando Pakso išrinkimo Prezidentu ir Prezidentūros krizės istorija dar nesibaigė, tad ir apie jos pamokas kalbėti ankstoka. Bet, praėjus metams, jau galima kalbėti apie Rolando Pakso išrinkimo Prezidentu pamokas, kurias, žvelgdamos į artėjančius rinkimus, apmąsto visos – ir senosios, ir naujosios partijos. Atrodo, kad kol kas įsisąmoninta tik viena pamoka […]

Apie triušių laikymą už ausų

Plutarchas “Biografijose” aprašo atvejį, kai Julijus Cezaris išvydo Romoje prašalaičius, užančiuose laikančius bei glostančius šunelius ir beždžionėles. Nustebęs Julijus Cezaris klausęs: “ar jūsų moterys negimdo vaikų?” Taip jis norėjęs pabrėžti, jog švelnumas ir meilė yra skirti ir turi būti dalijami iš prigimties jų alkstančiam žmogui, o ne sentimentaliai “sužmogintam” gyvuliui. […]

Apie tamsumas ir šviesą, kuri mūs žingsnius telydi

Liberali intelektualų mintis Lietuvoje šįmet juda keistais zigzagais. Iškart po prezidento rinkimų šios minties vagoje prabilta apie dalies rinkėjų politinį neįgalumą ir pilietinės visuomenės nebuvimą. Po gegužį vykusio referendumo ir balandį rengtos protesto akcijos Vilniaus mieste pilietinė visuomenė, sprendžiant iš komentarų, kur buvusi, kur nebuvusi, “atsirado”. Pilietiškumas pagal šią logiką […]

Apie Lietuvos krikščionių demokratų likimą

Lietuvos krikščionių demokratų politinio nukrypimo ir išnykimo patirtys prašyte prašosi svarstomos bent keliais reikšmingais aspektais. Vertinant perspektyvos požiūriu, du iš jų reikalauja ypatingo dėmesio. Pirmasis: ar krikščioniškoji demokratija partiniu pavidalu reikalinga valstybėje, kurioje daug sėkmingiau prigijo konservatorių partija? Antrąjį pravartu suprasti kaip pamoką, kurią gyvybės ženklus vis dar gana žvaliai […]

APIE TAIKOS BALANDŽIUS IR JŲ IŠKAMŠAS

Demokratinės politikos instituto renginyje, skirtame rugsėjo 11-tosios įvykių padariniams aptarti, profesorius Edvardas Gudavičius stebėjosi, kad mūsų politikai diskutuodami savo teiginius grindžia ne faktų analize, bet gerais norais. Kitaip tariant, lietus jiems turi lyti ne todėl, kad danguje susikaupia lietaus debesys, o todėl, kad nusausėjusiai žemei reikia drėgmės. Kaip tokio mąstymo […]