Apie triušių laikymą už ausų

Plutarchas “Biografijose” aprašo atvejį, kai Julijus Cezaris išvydo Romoje prašalaičius, užančiuose laikančius bei glostančius šunelius ir beždžionėles. Nustebęs Julijus Cezaris klausęs: “ar jūsų moterys negimdo vaikų?” Taip jis norėjęs pabrėžti, jog švelnumas ir meilė yra skirti ir turi būti dalijami iš prigimties jų alkstančiam žmogui, o ne sentimentaliai “sužmogintam” gyvuliui. […]