Konservatorių ir krikščionių demokratų integracija būtų natūrali

Nuo pat pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų krikščionių demokratų ir konservatorių santykiai buvo draugiški ir veiksmai vieningi. Bendradarbiavimo viršūne galima laikyti 1996-2000 m. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Krikščionių demokratų partijos koaliciją, Seime turėjusią daugumą ir sudariusią vyriausybę. Pastaraisiais metais buvo stebimas šių politinių jėgų santykių akivaizdus atšalimas ir visos dešiniosios […]

Išsivadėjusi demokratija

Ko gero, po Seimo rinkimų ir nepaaiškinamai skuboto Europos Sąjungos Konstitucijos ratifikavimo atėjo laikas suabejoti, ar mūsų politinis gyvenimas tvirtai grindžiamas laisvės ir demokratijos principais. Ši abejonė anaiptol neverčia daryti išvados, kad laisvę ir demokratiją Lietuvos politikoje nustelbė kitokie principai. Problema ta, kad jame lemiamais momentais apskritai nepaisoma politinių principų […]

Politiškai nebyli demokratija?

Trys politinės partijos – Socialdemokratų, Darbo partija ir Naujoji sąjunga – susitarė dėl valdžios ir dalijasi postus. Po rinkimų daug kas įrodinėjo, esą vadinamoji “vaivorykštės” koalicija būtų buvusi geresnė išeitis už kairiųjų ir populistų sąjungą. Kiti tvirtino, kad koalicija, kurią sudarytų ir kairieji, ir dešinieji, būtų buvusi nenatūrali ir kad […]

Krikščioniškoji demokratija šiuolaikiniame pasaulyje

Krikščioniškoji demokratija – tai visų pirma dvidešimtojo amžiaus sąjūdis, kuriam buvo lemta išgyventi jį pagimdžiusio amžiaus pagrindines problemas ir ideologines priešpriešas. Krikščioniškoji demokratija, kaip reflektuotas, visiškai save suvokiantis politinis judėjimas, atsirado didžiosios popiežiaus Leono XIII enciklikos Rerum Novarum įtakos dėka. Krikščioniškoji demokratija gimė pasaulyje, kuris buvo ne tik visiškai kitoks […]

V. Radžvilas: sumanymas konservatoriams vienytis su socialdemokratais – ydingas

Konservatorių sumanymas naujajame Seime artimai bendradarbiauti su socialdemokratais neatmetant net vadinamosios “vaivorykštės” Vyriausybės formavimo galimybės yra neįgyvendinamas ir todėl – ydingas. Tai Eltai antradienį tvirtino Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) dėstytojas politologas Vytautas Radžvilas. “Nors Valdas Adamkus laimėjo Prezidento rinkimus, savo pozicijas labai sustiprino Kazimira Prunskienė. […]

Demokratija negali išlikti be vertybių pamato

Apie pokomunistinės situacijos specifiką Atkurdami Nepriklausomybę, stengėmės išsiveržti iš sovietinės sistemos glėbio, ir atrodė savaime suprantama, kad liberaliajai demokratijai nėra alternatyvos. Demokratinis gyvenimas Atgimimo tarpsniu, iš dalies – dar ir šiandien, suprantamas kaip priešstata sovietiniam totalitarizmui. Tai paprasčiausiai “kitoks gyvenimas”. Koks? Gal vakarietiškas, laisvas ir t.t. Tačiau kiekvienas apibūdinimas sukelia […]

Ar demokratijai reikalingas vertybinis pamatas?

Tiek šių dienų Lietuvos politiniame gyvenime, tiek svarstymuose apie vykstančius procesus esama labai daug sumaišties. Todėl džiugu, kad Demokratinės politikos institutas diskusijai pasiūlė tikrai fundamentalią temą – iššūkiai demokratijai bei demokratijos perspektyvos Lietuvoje. Sakyti, jog atėjo metas grįžti prie pamatinių klausimų, būtų netikslu. Tiesą sakant, gerokai vėluojame, nes statyti politinį […]

Grėsmių demokratijai priežastys. Ką daryti?

Galbūt daug kam atrodė, kad užtenka Lietuvai užlipti ant Europos Sąjungos bei NATO slenksčio – ir nemažai klausimų spręsis savaime: ne tik ekonominių, socialinių, bet ir nacionalinio saugumo. Tačiau dabar turime pripažinti, jog mūsų valstybė išgyvena didžiausią politinį nuosmukį ir krizę per visus keturiolika Nepriklausomybės metų. Kilo pavojus ir demokratijai. […]

Apie Lietuvos krikščionių demokratų likimą

Lietuvos krikščionių demokratų politinio nukrypimo ir išnykimo patirtys prašyte prašosi svarstomos bent keliais reikšmingais aspektais. Vertinant perspektyvos požiūriu, du iš jų reikalauja ypatingo dėmesio. Pirmasis: ar krikščioniškoji demokratija partiniu pavidalu reikalinga valstybėje, kurioje daug sėkmingiau prigijo konservatorių partija? Antrąjį pravartu suprasti kaip pamoką, kurią gyvybės ženklus vis dar gana žvaliai […]

DEMOKRATIJOS SILPNINIMAS

Valdančiosios koalicijos partijos, atrodo, linkusios siekti, kad šalies prezidento ir savivaldybių rinkimai įvyktų tą pačią dieną. Tokiam žingsniui ieškoma ir visuomenės paramos, todėl pasitelkiamas iš pirmo žvilgsnio labai stiprus argumentas – esą šitaip būtų sutaupyta keletas milijonų litų. Neabejotina ir tai, kad daugelį šis argumentas įtikina. Žvelgiant į tokius sudvejintus […]