Demokratija negali išlikti be vertybių pamato

Apie pokomunistinės situacijos specifiką Atkurdami Nepriklausomybę, stengėmės išsiveržti iš sovietinės sistemos glėbio, ir atrodė savaime suprantama, kad liberaliajai demokratijai nėra alternatyvos. Demokratinis gyvenimas Atgimimo tarpsniu, iš dalies – dar ir šiandien, suprantamas kaip priešstata sovietiniam totalitarizmui. Tai paprasčiausiai “kitoks gyvenimas”. Koks? Gal vakarietiškas, laisvas ir t.t. Tačiau kiekvienas apibūdinimas sukelia […]