PRAEITIES DRAISKANOS

Ar įmanoma pastatyti modernų, jaukų pastatą neturint jokio, net nusenusio projekto ir dar remiantis vien tik vakarykščiais statybos standartais bei vadovaujant naujų statybos mokslų neragavusiems vadovams? Abejotina, net ir juokinga. Visiškai taip pat norint įvykdyti reikalingas reformas valstybėje, siekiant ją strategiškai, kryptingai vesti gerbūvio keliu dar labiau nei statybose prisireikia […]